Aanmelden voor hulp

Wil je begeleiding voor jezelf, kind, partner of ouders?

Iedere gemeente heeft een toegang tot ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdwet.

Voor het aanmelden voor hulp kun je terecht bij het zorgloket van je gemeente. Bij de gemeenten zijn sociale wijkteams betrokken die een aanvraag beoordelen. Aan de hand van een keukentafelgesprek besluit de gemeente of zij een indicatie voor begeleiding afgeven. Tijdens het gesprek kun je aangeven dat je begeleiding wil van ABCoaching.

Je kunt vooraf ook contact opnemen met ABCoaching. We gaan dan inventariseren welke hulpvraag je hebt en welke mogelijkheden er voor je zijn.