Welkom bij ABCoaching!

Ben je op zoek naar hulp? Of ben je om een andere reden nieuwsgierig naar mijn praktijk? Voel je vrij om kennis te maken met ABCoaching! Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Wie en wat is ABCoaching?

Mijn naam is Alice Barneveld zoals de letters van de praktijknaam al doen vermoeden. Ik begeleid mensen die het op uiteenlopende gebieden moeilijk hebben in hun dagelijkse leven. Dit kan veroorzaakt worden door zowel psychiatrische- als psychosociale problemen.

Enkele voorbeelden van situaties waarin ondersteuning nodig kan zijn:

  • Een verstandelijke beperking
  • Persoonlijke verzorging
  • Eenzaamheid
  • Financiële problemen
  • Verslaving
  • Problemen ten aanzien van opvoeding
  • School, werk en vrije tijd

Ook kan het zijn dat je moeite hebt met de zin van het leven en het aanbrengen van structuur in de dag, doordat je bijvoorbeeld werkloos bent of om een andere reden geen dag-invulling hebt.

Samen met jou wil ik kijken naar de mogelijkheden die er zijn! Vaardigheden die je kunt leren op het gebied van opvoeden, omgaan met een probleem, omgaan met je familie, vrienden of anderen, je persoonlijke doelen, jezelf verzorgen, financiën op orde brengen of vaardigheden aanleren op het gebied van wonen, studie en werk.

Dit doe ik door de kracht die je hebt te stimuleren en het motiveren en activeren van die kracht. Ik ben erop gericht dat je zelf zoveel mogelijk de regie in je leven vasthoudt en daar waar mogelijk te verbeteren en je zelfredzaamheid te vergroten. We stellen samen een begeleidingsplan op met doelen die je kunt halen en kijken we samen naar hoe we dat gaan doen.

ABCoaching is onderaannemer van praktijk Samen op Weg, die door 14 gemeenten in Twente gecontracteerd is. Met goedkeuring van deze gemeenten lever ik ambulante coaching in Twente. Cliënten die zich aanmelden bij ABCoaching worden ondergebracht bij Samen op Weg. De begeleiding vindt echter plaats door ABCoaching zelf.

Samen op Weg

Samen op Weg is opgericht door Farah Marenkos, met wie ik een jarenlange ervaring heb opgebouwd. Kijk voor meer informatie op www.samenopweg.nu

Aanmelden voor hulp

Wil je begeleiding voor jezelf, kind, partner of ouders?

Iedere gemeente heeft een toegang tot ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdwet.

Voor het aanmelden voor hulp kun je terecht bij het zorgloket van je gemeente. Bij de gemeenten zijn sociale wijkteams betrokken die een aanvraag beoordelen. Aan de hand van een keukentafelgesprek besluit de gemeente of zij een indicatie voor begeleiding afgeven. Tijdens het gesprek kun je aangeven dat je begeleiding wil van ABCoaching.

Je kunt vooraf ook contact opnemen met ABCoaching. We gaan dan inventariseren welke hulpvraag je hebt en welke mogelijkheden er voor je zijn.

Wie is Alice Barneveld?

Sinds 1990 ben ik werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg en terminale thuiszorg en was ik werkzaam als wijkverzorgende D.

In 2002 heb ik de overstap gemaakt naar Zorg en Welzijn binnen het Leger des Heils. In de afgelopen 16 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren met justitiële achtergrond, individuen (woonbegeleiding) en gezinnen waarbij opvoedondersteuning vaak een hulpvraag was. In deze periode heb ik deelkwalificaties maatschappelijk werk en dienstverlening gehaald en diverse trainingen en opleidingen gevolgd die goed aansluiten op de praktijk.

De meest recente opleiding die ik heb afgerond is Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding. Momenteel ben ik bezig met een opleiding voor kindercoaching.

Ik doe mijn werk met hart en ziel, want ik vind ieder mens waardevol en uniek. Dat drijft mij om mensen te begeleiden naar een toekomst waarin zij zich gelukkig voelen en tot bloei kunnen komen, iets wat iedereen gegund is.

Werkwijze

Nadat u een indicatie van de gemeenten hebt gekregen, kunt u contact opnemen om een intakegesprek te plannen. Dit gesprek plan ik graag bij u thuis, zodat ik meteen een goed beeld krijg. Tijdens dit gesprek gaan wij samen kijken naar de hulpvraag en brengen wij in kaart welke problemen zich voordoen in uw leefomgeving.

Aan de hand van dit gesprek stellen wij doelen op die de basis van het begeleidingsplan zullen vormen. Gedurende de begeleiding wordt dit begeleidingsplan regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast om zo goed mogelijk aan de hulpvraag te kunnen blijven voldoen. Zo krijgt u begeleiding die altijd nauwkeurig afgestemd is op uw persoonlijke situatie.

De duur en frequentie van de begeleiding hangen af van de hulpvraag en de indicatie die de gemeente heeft afgegeven voor de begeleiding.

Samengevat ziet de begeleiding er doorgaans als volgt uit:

• Intakegesprek: in kaart brengen hulpvraag
• Opstellen van doelstellingen en begeleidingsplan
• Start van de begeleiding
• Tussentijds evalueren begeleidingsplan
• Advies over de voortgang
• Eventueel bijstellen van begeleidingsplan

Contact

Alice Barneveld – van Beilen

Telefoon     06 2492 4163                            Email       info@alicecoaching.nl

Telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Contactformulier